Khẩu phần thức ăn tiêu chuẩn cho gà thịt

mất:3 phút, 51 giây để đọc.

Chăn nuôi gà thịt (BE, OSS, SASSO, AA, Isa, R,..v.v.) được chia làm 5 giai đoạn: gà con, gà thịt (hậu bị), gà đẻ khởi động, gà mái giai đoạn I và gà đẻ giai đoạn II. Đối với từng thời kỳ nuôi có tiêu chuẩn khẩu phần tương ứng khác nhau. Dưới đây là thức ăn cho gà thịt

điều chỉnh khẩu phần thức ăn chăn nuôi cho gà sinh sản

1. Khẩu phần thức ăn tiêu chuẩn cho gà con 0-6 tuần tuổi

Gà con lớn nhanh, trao đổi chất mạnh nên thức ăn cho gà con phải đầy đủ. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phải tốt (ưu tiên 1). Trong 3 tuần đầu tiên, có thể cho gà ăn tự do cả ngày lẫn đêm. Gà ở thời điểm 3 tuần tuổi bị giới hạn theo khối lượng gà tuần tuổi (gà 4-6 tuần tuổi cho ăn 44-54g thức ăn / ngày tương đương 605-860g thể trọng; gà mái cho ăn 40-50g thức ăn / ngày, Tương đương với trọng lượng cơ thể 410-600g.

2. Thức ăn cho gà thịt 7-20 tuần tuổi

Ở giai đoạn này, đặc điểm của gà là tiếp tục lớn nhanh nhưng tích tụ nhiều mỡ (béo nhanh), đối với gà hậu bị cần ức chế tăng trọng, chống béo, để khi lên đẻ cho sản lượng trứng cao và ấp nở tốt. Vì vậy, phải hạn chế số lượng, kể cả chất lượng thức ăn. Số lượng thức ăn giảm còn khoảng 50-70% so với mức ăn tự do ban đầu. Còn protein và năng lượng thấp hơn gà đẻ. Gà trống cho ăn tăng dần từ 58-108g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng cơ thể từ 1-2,8kg, gà mái từ 54-105g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng cơ thể từ 0,7-2kg.

– Ưu điểm của cho ăn hạn chế là chống béo sớm, tạo ngoại hình thon, kéo dài thời kỳ đẻ trứng đến 2 tuần, tăng sản lượng trứng giống, đặc biệt là kéo dài thời kỳ đẻ đỉnh cao, tăng số gà con/mái…

– Thực hiện nghiêm ngặt cho ăn hạn chế đối với gà hậu bị hướng thịt là yếu tố quyết định để đạt hiệu quả cao khi gà đi vào sản xuất con giống 1 ngày tuổi.

3. Tiêu chuẩn khẩu phần cho gà đẻ 21-64 tuần tuổi

Đẻ khởi động 21-24 tuần tuổi

– Đẻ khởi động 21-24 tuần tuổi: Đặc điểm của giai đoạn này là gà vừa ăn vừa hạn chế xong nên số lượng thức ăn cho gà phải tăng từ từ. Nhưng chất lượng thức ăn như protein, năng lượng… lại cao hơn gà hậu bị và gà đẻ ở giai đoạn sau để đáp ứng cho gà con đang tăng trọng, phát triển và hoàn thiện chức năng sinh sản chuẩn bị cho giai đoạn đẻ cao.

Đẻ pha I từ 25-40 tuần tuổi

– Đẻ pha I từ 25-40 tuần tuổi: Giai đoạn này gà đẻ cao nhất; gà hầu như đã thành thục hoàn toàn; tăng trọng không đáng kể cho nên thức ăn phải đảm bảo cho sản xuất trứng cao. Số lượng thức ăn cho gà ở giai đoạn này là cao nhất; nhưng chất lượng có thấp hơn giai đoạn đẻ khởi động. Nhưng tính ra thì lượng và vật chất khô và dinh dưỡng của thức ăn cung cấp cho gà ở giai đoạn này là cao nhất do gà ăn lượng thức ăn trên dưới 160g/con/ngày.

Đẻ pha II từ 41-64 tuần tuổi

– Đẻ pha II từ 41-64 tuần tuổi: Giai đoạn này có thể kéo dài hoặc rút ngắn tùy theo giá cả thị trường. Đặc điểm của giai đoạn này là gà đẻ giảm dần; tích lũy mỡ bụng nhiều cho nên phải giảm cả số lượng và chất lượng thức ăn cung cấp cho gà. Thức ăn giảm dần từ 160g xuống 145g/con/ngày.

+ Thức ăn cho gà trống ở thời kỳ đạp mái thấp hơn so với gà mái cả lượng và chất. Hiện nay ở nước ta; áp dụng phương pháp cho ăn tách riêng trống mái với số lượng thức ăn cho gà trống 125-130g/con/ngày trong suốt thời kỳ sản xuất.

+ Giảm sinh sản thời kỳ đẻ trứng giống cần bổ sung vitamin A; D; E vào thức ăn định kỳ 3 ngày/lần (có thể ngâm thóc mầm cho gà ăn). Mùa nóng cho uống nước điện giải và vitamin C.

Trích dẫn: traigiongthuha.com

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.